E-MAIL: informacja.ksiegowy@gazeta.pl

Coś więcej na temat aktywów.

Na samym początku należy w skrócie określić to, czym są aktywa, aby czytelnik wiedział czego będzie dotyczył cały post. Tak więc aktywa są ogółem składników majątku, które kontroluje się w danym momencie.

Bardziej teoretycznie...,
Aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby, powstałe wskutek minionych zdarzeń gospodarczych, a które w przyszłości docelowo będą źródłem korzyści ekonomicznych.

Ważne jest, że aby dane dobro majątkowe mogło zostać sklasyfikowane w bilansie, musi spełnić następujące warunki:

- jego wartość musi zostać odpowiednio wyceniona,
- musi zostać nabyte w wyniku przeszłych zdarzań gospodarczych,
- musi wykazywać wpływ korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Wykazanie aktywów w bilansie obrazuje wszystkie zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo. Standardy rachunkowości ustalają przedstawienie aktywów zgodnie z zasadą tzw. wzrastającej płynności, która przewiduje porządkowanie aktywów od najmniej do najbardziej płynnych.


Aktywa dzielą się na dwie podgrupy, a więc aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Kryterium, które odróżnia je od siebie jest zamierzony czas ich utrzymania w jednostce. Aktywa, które pozostaną dłużej niż rok są aktywami trwałymi, a te, które będą przechowywane krócej niż rok – obrotowymi.


Aktywa trwałe:
- środki trwałe, czyli np. grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie, środki transportu, itp.
- wartości niematerialne i prawne, czyli np. licencje, patenty, itp.
- inwestycje długoterminowe, czyli np. udziały, obligacje, itp.
- należności długoterminowe, czyli np. udzielone pożyczki, itp.


Aktywa obrotowe:
- zapasy,
- należności,
- inwestycje krótkoterminowe,
- środki pieniężne,
- rozliczenia międzyokresowe. 
aktywa-w-firmie

Share on Google Plus

About Doradca Finansowy

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment